برچسب: آوردوز
با آوردوز جان خود را از دست داده اند ...
به دلیل آوردوز مواد مخدر مسکن ها آرام بخش ها... اثر آوردوز جان خود را ازدست می دهند در ادامه... آوردوز مواد مخدر و دارو جان خود را از دست... اثر آوردوز مواد خوب آور و آرام بخش تحت نظر...
کد خبر: ۴۴۱۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶