کد خبر: ۱۲۷۰۹۶
زمان انتشار: ۱۰:۴۷     ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۲
روزشمار قربانیان ترور به دست منافقین/
گروهک تروریستی منافقین، طی اعمال جنایتکارانه خود هیچ برگی از تقویم انقلاب اسلامی را از کشتار و خونریزی خالی نگذاشته است.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، ۵۰ نفر از مردم بی‌گناه ایران در روز ۲ اردیبهشت ماه طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۹ توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران ترور شدند.

اسامی شهدا به شرح زیر است:

مهدی صباغ رنجبر، تاریخ تولد: 1352/5/25، تاریخ شهادت: 1378/2/2، محل ترور : بیرجند، گروه ترور کننده: اشرار

سید محمدرضا صالحی، تاریخ تولد: 1356/11/13، تاریخ شهادت: 1379/2/2، محل ترور: اصفهان، گروه ترور کننده: اشرار

حمیدرضا اطلاع وری، تاریخ تولد: 1358/3/18،تاریخ شهادت:  1378/2/2، گروه ترور کننده:‌اشرار

جلال الدین رمیار، تاریخ تولد: 1344/9/17، تاریخ شهادت: 1378/2/2، محل ترور: بیرجند، گروه ترور کننده: اشرار

محسن قاسم زاده، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: شاه محمد نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

حسین شفیعی اردستانی، تاریخ تولد: 1342/5/20، تاریخ شهادت: 1362/2/2، محل ترور: مهاباد، گروه ترور کننده: کوموله

همایون ابوالحسنی، تاریخ تولد: 1333/1/1، تاریخ شهادت: 1359/2/2، محل ترور: سنندج، گروه ترور کننده: دموکرات

ابراهیم گردیده، تاریخ تولد: 1306/12/10، تاریخ شهادت: 1359/2/2، محل ترور: سنندج، گروه ترور کننده: کوموله

فرهاد اشتری، تاریخ تولد: 1315/1/1، تاریخ شهادت: 1360/2/2، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

خلیل پور امیرانی، تاریخ تولد: 1342/4/9، تاریخ شهادت: 135/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

قوچعلی اطلسی، تاریخ تولد: 1305/3/6، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

علی مهرفر، تاریخ تولد: 1322/5/10، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

ولی الله مختارپور، تاریخ تولد: 1317/9/16، تاریخ شهادت: 1358/2/2، گروه ترور کننده: دموکرات

ترلان قاسم زاده، تاریخ تولد: 1344/11/20، تاریخ شهادت: 1362/2/2، محل ترور: مهاباد، گروه ترور کننده: کوموله

اصغر مستعد، تاریخ تولد: 1320/12/2، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: گنبد کاووس، گروه ترور کننده: دموکرات

نعمت الله عباس جوان، تاریخ تولد: 1307/1/1، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

محمود لرستانی، تاریخ تولد: 1333/7/20، تاریخ شهادت: 1359/2/2، محل ترور: دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

محمد ولی‌زاده شونقاری، تاریخ تولد: 1340/1/1، تاریخ شهادت: 1358/2/2،محل ترور: نقده، گروه ترورکننده: دموکرات

ایوب رستمی، تاریخ تولد: 1332/11/8، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترورکننده: دموکرات

یوسف فیضی‌پور، تاریخ تولد: 1318/12/1، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

میرزا علی بدلی، تاریخ تولد: 1314/3/1، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

عزیز بدلی، تاریخ تولد: 1340/7/25، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور:‌نقده، گروه ترور کننده:‌دموکرات

عبدالله پاشاپور، تاریخ تولد: 1324/1/1، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

محمد جعفری، تاریخ تولد: 1306/3/3، تاریخ شهادت: 358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

اسدالله کشاورز، تاریخ تولد: 1334/5/10، تاریخ شهادت: 1360/2/2، محل ترور: داراب، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

حاجی آقا خالقی، تاریخ تولد: 1335/2/5، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

نادعلی مسافریادگاری، تاریخ تولد: 1303/1/4، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

ناصر دادپرنیان، تاریخ تولد: 1307/1/1، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

علی رضا رجبی، تاریخ تولد: 1338/8/15، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: گنبد کاووس، گروه ترور کننده: اشرار

حمیرا صادقیان، تاریخ شهادت: 1359/2/2، محل ترور: سنندج، گروه ترورکننده‌: دموکرات

مصطفی صادق یار، تاریخ تولد: 1327/1/4، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

محمود لرستانی بدیل، تاریخ تولد: 1333/7/19، تاریخ شهادت: 1359/2/2، محل ترور: دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

قربان علی عبدلی، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

حسینعلی هاشم‌پور، تاریخ تولد: 1317/10/3، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

احمد گندمی، تاریخ تولد: 1316/2/7، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

رضا عباس زاده، تاریخ تولد: 1347/1/1، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: رشت، گروه ترور کننده:‌گروهک تروریستی منافقین

علی پیش یار، تاریخ تولد: 1301/1/1، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

علی رضا زاهدی پور، تاریخ تولد: 1339/11/12، تاریخ شهادت: 1378/2/2، محل ترور: بیرجند، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

سلیمان اشرفی، تاریخ تولد: 1310/3/5، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

اسماعیل بایزی، تاریخ تولد: 1333/1/1، تاریخ شهادت: 1359/2/2، محل ترور: بانه، گروه ترور کننده: کوموله

رحمت الله قاسم زاده، تاریخ تولد: 1334/1/1، تاریخ شهادت: 1358/2/2، محل ترور: نقده، گروه ترور کننده: دموکرات

حمید غیبی، تاریخ تولد: 1341/9/27، تاریخ شهادت: 1363/2/2،  محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

سید حسن حسینی، تاریخ تولد: 1312/1/2، تاریخ شهادت: 1366/2/2، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

رضا حسن تهرانی، تاریخ تولد: 1338/10/7، وی سرباز بود، تاریخ شهادت: 1359/2/2، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

بهروز بیمی، تاریخ تولد: 1341/6/14، وی سرباز بود، تاریخ شهادت: 1362/2/2، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

مهین اویسی، تاریخ تولد: 1347/1/3، تاریخ شهادت: 1361/2/2، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

احمد باسمی، تاریخ تولد: 1331/6/6، تاریخ شهادت: 1361/2/2، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

جواد اصغری، تاریخ تولد: 1347/12/18، تاریخ شهادت: 1366/2/2، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

امیر قلی افلاکیان نجف آبادی، تاریخ تولد: 1304/2/3، تاریخ شهادت: 1361/2/2، محل ترور: اصفهان، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

محمداسحاقیان درچه، تاریخ تولد: 1340/8/22، تاریخ شهادت: 1362/2/2، محل ترور: اصفهان، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:۱
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
ارسال نظرات
جعفر رنجبر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۳۲ - ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۲
۰
۰
باسلام و تشکر از زحمات ؛ برادرم بنام هادی رنجبر شاهرک نیز تنها زمانی که 25 سال بیشتر نداشت و دارای یک فرزند دختر 6 ماهه بدست اشرار در 21 فروردین 1378 بدست اشرار از خدا بی خبر به فیض شهادت نائل آمد جهت اطلاع شما عزیزان . روح تمامی شهدای انقلاب با شهدای کربلا محشور باد .
پاسخ
جدیدترین اخبار پربازدید ها