کد خبر: ۳۹۲۵۰۹
زمان انتشار: ۱۵:۰۰     ۱۷ شهريور ۱۳۹۵
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، وزارت نيرو با صدور ابلاغيه اي جديد خطاب به شركت توانير با عنوان "ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و بخشودگي‌هاي مربوطه در سال 1395" شرايط جديد بخشودگي از پرداخت هزينه انشعاب برق و همچيين شرايط بخشودگي در پرداخت هزينه هاي مصرفي برق را اعلام كرد.

*ضوابط عمومي فروش انرژي و انشعاب برق

واگذاري انشعاب برق درخصوص متقاضيان با قدرت كمتر از پنج مگاوات از ابتداي سال لغايت 24/05/95 براساس هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق مندرج در بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/07/92 و از تاريخ 25/05/95 براساس هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق مندرج در بخشنامه شماره 100/20/24728/95 مورخ 24/05/95 صورت پذيرد.

مطابق تبصره «2» ماده «117» قانون برنامه پنـج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و همچنين براساس ماده «37» قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «2»، نرخ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض در سال 1395 معادل نه درصد (9%) ،(6 درصد ماليات شامل 1 درصد ماليات سلامت)‌ و 3 درصد عوارض مي‌باشد. براساس بند «و» ماده «1» قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «2» مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي (مشتركين مشمول تعرفه 3- الف) از پرداخت عوارض مذكور (3 درصد) معاف مي‌باشند.

در اجراي بند «ﻫ» تبصره «6» ماده واحده قانون بودجه سال 1395 كل كشور، شركت‌هاي برق موظفند، علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات‌ساعت برق فروخته شده، مبلغ سي (30) ريال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركين برق به استثـناي مشتركان خانگي روستايـي و چاه‌هاي كشاورزي (مشتركين مشمول تعرفه 3- الف) دريافت نماينـد، تا براي توسعـه و نگهداري شبكه‌هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك توسط شركت توانيـر هزينه گردد.

*بخشودگي‌هاي‌ هزينه‌ برقراري انشعاب برق

كليـه مساجد براساس ماده «7» مصوبـه شماره ٥٦٨٣٦/ت١٧٧٨٥ﻫ مورخ 22/04/76 هيأت وزيران از پرداخت هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق معـاف مي‌باشند. معافيت مذكـور شامل بخش‌هاي جانبي غيرمتعارف از جمله مراكز تجاري مربوطه نمي‌گردد.

تبصره : معافيت هزينه برقراري انشعاب برق مذكور در حد قدرت متعارف (براي مناطق غيرگرمسير ٢٥ آمپر تك‌فاز و براي مناطق گرمسير ٢٥ آمپر سه‌‌فاز) از ابتداي سال لغايت 24/05/95 شامل ستون‌هاي يك و دو جدول شماره يك پيوست بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/07/92 و از تاريخ 25/05/95 شامل ستون‌هاي يك و دو جدول شماره يك پيوست بخشنامه شماره 100/20/24728/95 مورخ 24/05/95 مي‌باشد. در موارد استثنايي كه نياز به انشعاب برق بيش از ميزان متعارف است، واگذاري آن با تصويب هيأت‌مديره شركت توزيع نيروي برق بلامانع مي‌باشد. لازم است در تعيين قدرت مورد نياز انشعاب‌هاي مذكور، گزارش توجيهي متقاضيان بررسي گردد و حداكثر امكان مديريت مصرف در نظر گرفته شود.

گلزارها و يادمان شهدا براساس ماده «2» مصوبه شماره 120660/ت50572ﻫ مورخ 14/10/93 هيأت وزيران، از ابتداي سال لغايت 24/05/95 از پرداخت هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق شامل ستـون‌هاي يك و دو جداول شمـاره يك و دو پيوست بخشنامه شمـاره 100/30/31546/92 مورخ 14/07/92 و از تاريخ 25/05/95 از پرداخت هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق شامل ستـون‌هاي يك و دو جداول شمـاره يك و دو پيوست بخشنامه شماره 100/20/24728/95 مورخ 24/05/95 حسب مورد، معاف مي‌باشند. انشعاب مذكور شامل مصارفي به غير از گلزار و يادمان شهدا نيست و در تعيـين قدرت انشعاب بايد انرژي مورد نياز متعارف و حداكثر امكان مديريت مصرف در نظر گرفته شود.

مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، براساس بند «د» ماده «39» قانون برنامه پنجم توسعه، با ارائه معرفي‌نامه از نهادهاي فوق براي يك بار و يك انشعاب مسكوني مطابق الگوي مصرف حداكثر تا سقف ٢٥ آمپر تك‌فاز براي مناطق غيرگرمسير و ٢٥ آمپر سه‌فاز براي مناطق گرمسير از ابتداي سال لغايت 24/05/95 از پرداخت هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق (ستون‌هاي يك و دو جدول شماره يك پيوست بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/7/92) و از تاريخ 25/05/95 از پرداخت هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق (ستون‌هاي يك و دو جدول شماره يك پيوست بخشنامه شماره 100/20/24728/95 مورخ 24/05/95) معاف مي‌باشند.

وزارت راه و شهرسازي از پرداخت هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب برق (از ابتداي سال لغايت 24/05/95 ستون «١» جداول شماره يك و دو پيوست بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/07/92 و از تاريخ 25/05/95 ستون «١» جداول شماره يك و دو پيوست بخشنامه شماره 100/20/24728/95 مورخ 24/05/95 حسب مورد) براي تهويه و روشنايي تونل‌ها، چراغ‌هاي ويژه نقاط مه‌گير، چراغ‌هاي چشمك‌زن در طول راه‌هاي كشور (موضوع ماده «54» قانون تنظيم‌ بخشي از مقررات مالي دولت) معاف مي‌باشد. نيرورساني و ايجاد تأسيسات روشنايي و نگهداري اين تأسيسات به عهده وزارت راه و شهرسازي است.

جانبازان با درصد جانبـازي بيست و پنج درصد (٢٥%) و بالاتر، آزادگان و هريك از اعضاي محترم خانواده معظم شهدا، اسرا و مفقودالاثرها (شامل همسر، فرزندان و والدين) معرفي شده از طرف بنياد شهيد و امور ايثارگران كه فاقد مسكن يا داراي مسكن نامناسب مي‌باشند ، به‌استناد تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (3) و تبصره ذيل ماده (6) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران از پرداخت هزينه برقراري انشعاب برق (از ابتداي سال لغايت 24/05/95 ستون‌هاي يك و دو جدول شماره يك پيوست بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/07/92 و از تاريخ 25/05/95 ستون‌هاي يك و دو جدول شماره يك پيوست بخشنامه شماره 100/20/24728/95 مورخ 24/05/95) براي يك بار و يك واحد مسكوني تا حد كنتور ٢٥ آمپر تك‌فاز در مناطق غيرگرمسير و براي مناطق گرمسير ٢٥ آمپر سه فاز (مازاد به عهده متقاضي) معاف هستند. در خصوص جانبازان و آزادگان متوفاي مشمول اين بند كه قبل از فوت از معافيت مذكور استفاده نكرده‌اند، اين معافيت به همسران آنان كه مسؤوليت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار مي‌باشند و يا به قيّم قانوني به نام فرزندان آنان اعطا مي‌گردد. ضمناً در خصوص جانبازان وآزادگان متأهل متوفي كه داراي فرزند نباشند، معافيت مذكور به همسر آنان ارائه مي‌گردد. فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسكن در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده باشند، تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران از اين معافيت برخوردار مي‌باشند.

*بخشودگي‌هاي‌ هزينه‌ برق مصرفي

جانبـازان بيست و پنـج درصد (٢٥%) و بالاتـر (موضوع بند «الف» ماده «6» آيين‌نامه اجرايي ماده «13» قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان) و فرزندان معظم شهدا (موضوع بند «الف» ماده «44» قانون برنامه پنجم توسعه) با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران از پرداخت هزينه برق مصرفي در مناطق غيرگرمسير تا 80 كيلووات‌ساعت در ماه و در مناطق گرمسير تا 100 كيلووات‌ساعت در ماه معاف مي‌باشند. نحوه محاسبه وفق نحوه و توالي محاسبه صورتحساب بهاي برق مصارف خانگي ارسالي به ضميمه اطلاعيه شماره 148/11 مورخ 18/1/94 است.

فضاهاي اصلـي مساجد، حسينيه‌ها، مؤسسات قرآنـي، دارالقرآن‌ها، حوزه‌هاي علميه، گلزارهاي شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌هاي عالم روستاها و اماكن مذهبي اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي، به استناد ماده 13 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و همچنين يادمان شهدا در مكان‌هايي كه تحت پوشش شهرداري‌ها و سازمان اوقاف و امور خيريه و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيستند، براساس تبصره ذيل ماده «2» مصوبه شماره 120660/ت50572ﻫ مورخ 14/10/93 هيأت محترم وزيران، از پرداخت هزينه‌ برق مصرفي معاف مي‌باشند. بديهي است مصارف بخش‌هاي جانبي غيرمتعارف از جمله مراكز تجاري مربوطه مشمول معافيت مذكور نمي‌گردند.

وزارت راه و شهرسازي از پرداخت صورتحساب بهاي برق مصارف تهويه و روشنايـي تونل‌ها، چراغ‌هاي ويـژه نقاط مه‌گير، چراغ‌هاي چشمك‌زن در طول راه‌هاي كشور و همچنين مساجد بين راهي (موضوع ماده «54» قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) معاف مي‌باشد.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها