کد خبر: ۴۹۰۹۰۱
زمان انتشار: ۱۴:۱۹     ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
پردازش های تاریخی باید بر حسب نیازها و با نگاه به وقایع صورت بگیرند
م. میرزایی

پایگاه 598: انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدای پیروزی و بدنبال استقرار نظام جمهوری اسلامی همواره به دلیل رویکرد انقلابی و رهیافت های استکبار ستیز و استبداد ستیزش با تهدیدات و چالش هایی همراه بوده است. بطوریکه در این مسیر متحمل آسیب هایی نیز شده است. این تهدیدات و چالش که در طول این سال ها در قالب سخت و نرم رونمایی شده اند و ابعاد متفاوتی داشته اند؛ بنحویکه محدود کردن آنها به بخش یا بخش هایی از سیاست، اقتصاد و ... نه تنها ناممکن است بلکه به نوعی این تقسیم بندی موجب ظلم به نظام اسلامی و کوچک انگاشتن شرایط موجود بر نظام از ناحیه تهدیدات و چالش هایی می شود که هنوز نیز وجود دارند.

با این حال فارغ از نوع و ماهیت چالش ها و تهدیدات ذکر شده، در شرایط کنونی، گرایشی از تحلیل و تعریف در تاریخ انقلاب شکل گرفته که در ذیل وقایع نگاری تاریخی به تشریح و بازتعریف وقایع انقلاب روی آورده است. بطوریکه در ذیل این رویکرد تاریخی، روای وقایع به روایت تاریخیِ شرایطی از انقلاب می پردازد که به نظر می رسد در راستای تحریف و زیر سوال بردن اقدامات انقلابی در سال ها و دهه های اولیه انقلاب باشد. از سوی دیگر نیز باید خاطر نشان کرد که این روایت های تاریخی قائم به ذات بوده و روای تقطیع تاریخی را بر حسب علایق و تمایلات خود انجام می دهد نه واقعیت هایی که رخ داده است، یعنیبدوندرنظرگرفتنشرایطانقلابیوالتهاباتمبتنیبرآنبرطبلتاریخیمیکوبندکهعمدهآنیاتخریبمیگرددویاتحریفمیشود.

واقعیت آن است آنچه در سال های اولیه پیروزی انقلاب در کشور رخ داده است اولاً تحت تأثیر شرایط انقلاب و کشور در آن زمان بوده است و ثانیاً عمده تلاش انقلابی ها در بخش های مختلف با ضد انقلاب و اختلاگران امنیتی و ... این بوده است تا با عدالت اسلامی – انقلابی برخورد شود و شرایط قضاوت و محاکمه نیز بر حسب اقدامات انجام شده و قوانینی که در این باره وجود داشته اند رخ داده است. به عبارت بهتر برقراری نظم بر مبنای اجرای عدالت بدون هرگونه کم و کاستی برحسب مواردی اتفاق افتاده که در آن دوران نیاز جامعه و کشور بوده است.

از این رو جهت ورود به بحث تاریخ انقلاب اسلامی و در راستای تکریم و یا اتهام زنی به انقلاب پیش از هرچیزی می باید با بیان واقعیات وارد مسئله و موضوع مورد پردازش شد؛ بطوریکه ضمن در نظر گرفتن شرایط و مقضیات زمانی به تحلیل وقایع تاریخی پرداخت. چونکه استفادهازکنشهایتاریخیدرمسیرروایت تاریخ همانگونه که می تواند بر دامنه داده های تاریخی مخاطب بیافزاید، تحریف تاریخ نیز به همان اندازه و حتی بیشتر خواهد توانست بامتأثرسازیافکارعمومی، بینش و نگرش های مخاطبان را نسبت به واقعیات تغییر دهد و آنها را در مسیری به غیر از مسیر واقعی تاریخ قرار دهد. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می شود که بدانیم ابزار وارونه انگاری تاریخ به حربه مهم و غیرقابل رصد در دست معاندان تبدیل شده است.

بنابراین مهم است که بدانیم کنش گری رسانه ای و بازخوانی تاریخ با هر قصد و نیتی که اتفاق بیافتد پیش از هر چیزی نیاز با ادراک فضای دوگانه تاریخی – کنونی دارد؛ به عبارت بهتر اینکه بدون درک تاریخ و بدون فهم وقایع نمی توان به تشریح تاریخ پرداخت و آن را مورد قضاوت قرار داد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها