به گزارش پایگاه 598، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در توییتی نوشت:

تنها همزمان با تسهیل فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی است که می‌توان دولت را بر اساس درآمدهای مالیاتی اداره کرد.

تیم جدید سازمان مالیاتی متمرکز خواهد بود بر:

کاهش بار مالیاتی بنگاه‌های تولیدی

رویه‌های هوشمند برای مقابله با فرار

اجرای سامانه مودیان

عدالت مالیاتی با تصویب PIT و CGT