کد خبر: ۵۱۲۰۱
زمان انتشار: ۱۱:۴۴     ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱
نتیجه تداوم سیاست های اشتباه مسئولین:
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد در 80 سال آینده جمعیت 31 میلیونی را تجربه خواهد کرد که 47 درصد آن را افراد سالمند بالای 60 سال را در برمی گیرند و این درحالی است که در خاورمیانه کشورهای عربستان و قطر دارای بیشترین رشد جمعیتی در میان سایر کشورهای منطقه هستند.
به گزارش پایگاه 598، یکی از مقوله های بسیار مهمی که در حال حاضر مورد بحث و ارزیابی است ضریب رشد جمعیتی و نسبت آن به توسعه اقتصادی در کشورهای جهان است.بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته است در آینده کشورهای که دارای نیروی کار متخصص و فعال باشند می تواند مدیریت آتی جهان و یکی از مدیران اجرایی قوی آن باشند.چرا نتایج به دست آمده از آمارهای جهانی رشد جمعتی در بسیاری از کشورهای جهان پائین آمده و به سمت طراز منفی در حال حرکت است که البته ایران نیز از این داستان مستثنی نیست.

از مهمترین مزایای رشد جمعیت که می توان به آن اشاره کرد:

*افزایش بهره وری عوامل تولید به خصوص نیروی کار
*تحول ساخت اقتصادی کشورها
*تحول ساخت اجتماعی
*گرایش برای به دست گیری منابع اولیه و مواد خام و کالاها در سطح بین الملل
*و مهمترین آن محدود شدن رشد اقتصادی به یک سری از کشورهای خاص است.

ایران 31 میلیونی در راه است!

ساختار کلی جمعیت همانند یک اندام واره است که باید تمام بخش های آن دارای تعادل و پویایی باشد و نمی توان یک وضعیت ثابت را برای آن یک امر ایده آل تعریف کرد.

بدین منظور است که باید به صورت مداوم پویایی و تحولات اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که مطالعات احتمال خارج شدن جمعیت از حالت تعادلی را نشان دهد سیاست های حمایتی باید اعمال گردد.

ایران در بازه سال های 65 تا 68 دارایی یک رشد جمعیتی چشمگیر با میانگین باروری 6/1 بود که این امر موجب گشت تا افرادی خطر انفجار را برای ایران گوش زد کردند و دولت وقت نیز در راستای همان  کنترل جمعیتی با بسیج کردن تمام دستگاه های تبلیغاتی و اجرایی کشور در مدت زمان 65 تا سال 71 توانست خطر انفجار جمعیتی را کنترل کند و رشد جمعیتی ایران را به حد متوسط جهانی برساند اما آن چیزی که مدیران به آن توجه نکردند بودند حرکتی انقلابی در خصوص کنترل جمعیت بود و این تندروی در این مسئله موجب شد تا صاحبنظران در زمینه رشد و جمعیت با ابراز نگرانی از تندروی دولت وقت در کنترل جمعیت خواستار تجدید نظر سیاست های جمعیتی کشور شوند چرا که میزان باروری 6/1 در سال 65 به 1/8 برسد و ادامه این روند موجب خواهد شد که ایران در بلند مدت با طراز رشد جمعیتی منفی مواجهه شود.

در حال حاضر  متوسط نرخ رشد در جهان که برای جلوگیری از منفی شدن طراز جمعیت 2/1 است که این امار در ایران 1/8 درصد گزارش شده  که حتی در برخی منابع از رشد پایین تر 3/1 درصدی نیز آمارهای ارائه شده است.

بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد در 80 سال آینده جمعیت 31 میلیونی را تجربه خواهد کرد که 47 درصد آن را افراد سالمند بالای 60 سال را در برمی گیرند و این درحالی است که در خاورمیانه کشورهای عربستان و قطر دارای بیشترین رشد جمعیتی در میان سایر کشورهای منطقه هستند.

ایران در حال حاضر نیز جز 10 کشور است که به سرعت به سمت کهن سالی در حال حرکت است و در جایگاه ششمین کشور جهان قرار دارد که افراد آن به سن پیری می رسند.

ایران در بیست سال آینده وارد فاز اول سالمندی جمعیتی خواهد شد و در ده سال آتی نیز فاز دوم سالمندی را تجربه خواهد کرد.

نکته حائز اهمیت در خصوص کاهش جمعیت که باید بدان پرداخت ، برنامه ریزی است که از سوی سیاستمدارن و استراتژیست های امریکایی و اروپایی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران ریخته شده است.

برژنسکی سیاستمدار کهنه کار امریکایی و مشاور سابق امنیت ملی امریکا در مصاحبه ای که با روزنامه وال استریت ژورنال در مارچ 2009 داشت در خصوص تغییر جمعتی ایران نکته ای را عنوان کرد که ابعاد بسیار گسترده ای دارد. وی در این مصاحبه گفته بود:«از فکر کردن به حمله پیش داستانه علیه تاسیسات هسته ای ایران اجتناب کنید و گفتگو ها با تهران را حفظ کنید،بالاتر از همه بازی طولانی مدتی را انجام دهید چون زمان و آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست»

لذا باید تاکید کرد که کاهش جمعیت در ایران کابوس تلخی است که در حال شکل گیری است.
کاهش جمعیت و جایگزینی آن در کشور نه تنها در حوزه اقتصاد ضربات سنگینی را وارد خواهد کرد بلکه در عرصه امنیتی و نظامی و سیاسی نیز کشور را با مشکل مواجهه خواهد ساخت.

از یک سو جمعیت سالمند کشو در حال افزایش است که این امر موجب خواهد شدکه چتر حمایتی دولت در خصوص بیمه بازنشستگی،تامین اجتماعی و... افزایش یابد که به معنای باری مضاعف بر دوش بخش اقتصادی دولت است که با وجود 47 درصد سالمند در 80 سال آینده بخش عظیمی از قوای اقتصادی کشور مصروف تامین هزینه های حمایتی مذکور خواهد شد.

این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که پایین آمدن نرخ رشد جمعیتی به معنای کاهش نیروی کار است و این به معنای وارد کردن نیروهای کار و تکنسین ها از سایر کشورهای جهان است که خود راه دیگری برای گسترش فرهنگ بیگانه در کشور خواهد بود و علاوه بر این نکته باید به خروج ارز و تبعات اقتصادی آن نیز توجه کرد.

به هر صورت روند فعلی جایگزینی جمعیتی در کشور به هیچ عنوان-با تاکید باید گفت-به هیچ عنوان راضی کننده و منطقی نیست و باید دولت از بسته های تشویقی خود در این زمینه استفاده کند هر چند در نگاه کلان تر تنها استفاده از مشوق ها نمی توانند کار ساز باشند و باید مدیران اجرایی با همت و کار بیشتری زمینه های رفاهی،اجتماعی،اقتصادی را در سراسر کشور به وجود آورند تا دیگر بهانه ای از سوی خانوار های برای کنترل دورنی موالید وجود نداشته باشد.چرا که نمونه های نامتوازن تشویقی دولت های نهم و دهم در این زمینه را شاهد بودیم که تاثیر چشم گیری نداشت.

دین مبین اسلام نیز خود را طرفدار جمعیت مطلوب و مناسب معرفی کرده و در قرآن کریم آیات زیادی موجود دارد که به موضوعات مهم جمعیتی از جمله ازدواج و خانواده(آیه 11سوره مبارکه شورا و 11 سوره مبارکه فاطر)کمیت جمعیت در آیات (6 سوره مبارکه نوح و 12 سوره مبارکه اسراء) کیفیت جمعیت نیز در آیات متعدد قرآن مانند (33 سوره نور،233 سوره بقره و آیه 15 سوره احقاف) پرداخته شده است که هر کدام به نوعی به مسئله جمعیت نفیاً و اثباتاً مرتبط هستند.

رهبر معظم انقلاب هم با تعدیل جمعیتی در زمان حاضر مخالف بوده و در این زمینه با مسئولین فرمایشاتی بیان داشتند.ایشان در خصوص جمعیت اظهار کردند که:«من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم می تواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد.من معتقد به کثرت جمعیتم.هر اقدام و تدبیری که می خواهند برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد»

در آخر باید این نکته را گوش زد کرد که اگر روال برهمین منوال پیش رود باید تبعات سنگین اقتصادی،سیاسی،نظامی و امنیتی را در دراز مدت تمام ملت ایران بپردازند و در این قضیه تمام مردم ایران مقصرند. بهتر است که مدیران اجرایی کاری را که باید انجام دهند با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهند که این مسئله تبعات بسیار گسترده ای دارد.

::: گزارش از رضا حیدری :::

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:۵۵
در انتظار بررسی: ۷
* نظر:
ارسال نظرات
فدایی امام خامنه ای
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۰۸ - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱
۴۲
۳۰
بنده خدا احمدی نژاد گفت جمعیت زیاد بشه اما همه زدن تو دهنش
میشه بگید چیکار باید کرد؟
پاسخ
محمود
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۳۵ - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱
همین الان از هر 5 نفر 3 نفر بیکاره بعد شما باز میگید جمعیت زیاد بشه ؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۵۲ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱
خداوند با هر دهان دو دست به ما داده چرا نگران کار و روزی باشیم
مهدی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۰۳ - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۱
مگه مردم دستگاه تولید جمعیت هستند. تولید نیروی کارگری برای حفظ منافع آقایون
نیروی زیاد و ازران که هر وقت دلشون خواست بزنن تو سرشون
من تنها فرزندم خانواده هستم اما بیکارم دیگه خودم قصد ازدواج هم ندارم.
یکی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۵۰ - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱
۴۹
۱۲
مشکل ازدواج و کار جوان ها رو حل کنن
من یکی برا ایران عزیز 10 تا بچه میارم
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۲۷ - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۱
شایدم بیشتر
پسر قبل از انقلاب
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۵۳ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱
من هم حاضرم بچای ده تا بچه ده تا زن بگیرم . خوبه ؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۴۶ - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
اول مشکل مسکن را حل کنید بعد فرمایش بفرمایید
رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۰۸ - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۱
مردم اینجا که مثل مردم فهیم آلمان و اروپای غربی نیستند که دولت بهشون بگه بچه دار بشید تا بهتون خونه و پول و ... بدم و باز هم مردم بچه دار نشن
اینجا کافیه بگید هرکی بچه دار بشه 1 میلیون میدم اونوقت ببینید مردم چطور استقبال میکنند. 
نظیفی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۵۵ - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱
۲۵
۱۱
خسته نباشید
اما ببخشید الان که جمعیت ایران 70 میلیون هستش چطوری وقتی بشه 31 میلیون فاجعه است؟
پاسخ
ف
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۲۶ - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱
70 میلیون الان جوونن
اما 31 میلیون آینده پیر میشن
اینه که فاجعه است
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۵۲ - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱
۲۲
۱۹
احمدی نژاد بیچارهمیگفت
اقایون میگفتن حرف غیر کارشناسی زده
حالا میشه نتیجه حرفاشو دید
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۵۴ - ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۱
نتیجه حرفاشو از کجا میشه دید از این مطلب بی خود
هنر دوست
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۴۰ - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱
۳۱
۱۰
در همین مملکت با مشکل گرانی و بیکاری اهل سنت ده برابر می شن شیعیان نصف می شوند.
پاسخ
ف
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۲۷ - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱
دقیقا همینه
حالم از سوسول بازی ها به هم می خوره
آدم باید کم کمش 4 تا بچه داشته باشه
ای خدا...
ایرانی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۰:۳۳ - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱
۱۶
۱۴
به نظر من جمعیت کشورما خوب است در همین اندازه و تعداد باقی بماند نه بیشتر نه کمتر.
پاسخ
مهدی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۰۲ - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱
۱۹
۷
مردمی که حاضرند بچه هاشون به فساد کشیده بشند ولی مهریه شون کم نباشه همون بهتر که نسلشون منقرض بشه !
درد و بلای هر چی دختر خارجیه بخوره تو سر این 500 سکه ایهای وطنی !
پاسخ
حسین
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۴۷ - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱
خاک تو سرت وطن فروش
مهدی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۳۶ - ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۱
خوشحالم که جوابی منطقی تر از فحاشی برای حرفم پیدا نشده . به درستی حرف خودم روز به روز مطمئنتر می شم
حميد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۴۹ - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱
۲۶
۱۳
نظر آقا اينكه تا150 ميليون راه داريم.
پارسال حضرت آقا فرمودند
پاسخ
سرباز سایبری
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۳۴ - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱
بله من هم همین نظر رو دارم .اما خوب من که الان چند وقته که بیکار شدم و بیمه بیکاری هم ندارم .چه جوری 3 تا بچه داشته باشم با این خرج و مخارج.
محمود
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۳۸ - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱
۱۱
۱
وقتی صحبت از جمعیت هست آیا این جمعیت نباید مار داشته باشن ؟ رفاه داشته باشن ؟
الان از هر 5 نفر 3 تا بیکارن بعضی ها هم 3 تا کار دارن .
باید بین رشد جمعیت و مولفه های زندگی هماهنگی باشه
پاسخ
nima
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۱۸ - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱
۶
۷
راه داریم یعنی چی واقع بین باشین همین ها بودن که میگفتن مامان بابا دو بچه کافیه ؟ دیگه اینقدر این تبلیغ رو اون دوران دیدیم خسته شدیم حالا که فرهنگ فرزند کمتر زندگی بهتر جا افتاده میخوان یه فرهنگ دیگه رو جایگزین کنن نمیشه؟؟؟؟ با وجچود گرانی و تورم شدید و.... نمیشه ؟؟؟/ انشالله که نشه
پاسخ
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۲:۳۰ - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۱
۶
۶
مملکت امام زمان اینه دیگه کل دنیا اشتباه میکنه ما درست فکر میکنین اول انقلاب با سیاست های غلت انفجار جمعیت به وجود آوردین بس نبود 1 بار دیگه هم از همون سوراخ گزیده شین
پاسخ
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۲:۳۱ - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۱
۳
۹
مملکت امام زمان اینه دیگه کل دنیا اشتباه میکنه ما درست فکر میکنین اول انقلاب با سیاست های غلت انفجار جمعیت به وجود آوردین بس نبود 1 بار دیگه هم از همون سوراخ گزیده شین
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۲:۳۰ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱
۵
۳
این مطلب رو از دست ندید.
هشدار! دانلودفیلم ضداسلامی درباره جمعیت مسلمین+دانلودکتابی درنقدکنترل جمعیت
ترجمه متن فیلمی ضداسلامی که غربیها را به زاد و ولد بیشتر تشویق می کند و آنها را از جمعیت مسلمین می هراساند + لینک دانلود فیلم + لینک دانلود متن کامل کتاب کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین.
http://zionism.blogfa.com/post-712.aspx
پاسخ
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۷:۰۷ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱
۸
۱۰
نان وآب همین 75 میلیون را هم نمیتوانید تهیه کنید. حالا میخواهید دو برابرش کنی ؟؟؟
جمعیت بیشتر = عدالت کمتر
پاسخ
تنها
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۲۵ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱
۶
۶
شما پولو امکاناتو خونه وارامشو عدالتو امنیتو.....فراهم کنیدمن به عنوان 1مادر 15تا براتون بچه دنیا میارم !دلتون خوشه نشستید اون بالا ما بدبختارو ریز میبینید فتواهم برامون صادر میکنید .
پاسخ
یکی مثل خود شما
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۱۰ - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
مطمئنی اونی که گفته150 میلیون سخت تر و بی امکانات تر از شما زندگی نمیکنه !
فقط شما نگران بچه هاتی؟1
اول یه ذره اطلاعات کسب کن . شما بشین تو خونت پاتو دراز کن !! دیگران برات امکانات و رفاه و ... رو فراهم کنن. دوست داری از همه وسایل برقی و نکنولو|ی روز یکی تو خونت بیارن !؟؟ اینطوری راضی میشی!!!
بی نام
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۳۴ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱
۹
۲
بااین همه گرونی و بدبختی کی میتونه بفکر داشتن چند بچه باشه .تازه ما که از پس مخارج همین یکی که داریم بر نمیایم .
پاسخ
رصد خانه ولایت
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۵۵ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱
۷
۵
این حرف رهبری است که جمعیت باید زیاد شود
نسل شعه باید گسترش پیدا کند...
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۲ - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
خجالت بکشید ....شما از همه عالم نژاد پرسترین والله....
منتظر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۱۲ - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
روشنفکر عزیز!! زیاد شدن جمعیت شیعه نژاد پرستی نیست . کمک به تحقق دولت حقه الهی است....
رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۲:۵۸ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱
۳
۱
"الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه مادرت معایشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون"
پاسخ
ف
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۳۴ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱
۵
۳
خوب راست میگن با این همه گرونی و تجملات خونواده ها، مردم چطوری ازدواج کنن و خرج چندتا بچه رو بدن .مردم تو یکیشم موندن.دولت خیلی نگرانه هزینه زندگی مردم رو بده خرج بزرگ کردن بچه هاشونو و ازدواج جوونا و ...
پاسخ
ل
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۱۶ - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
دوست عزیز زندگی ما اول توسط خودمون ساخته میشه. مگه مجبوریم مقید به این تجملات و تقیدات خانه خراب کن بشیم . کجا دینمون چشم و هم چشمی رو تبلیغ کرده!! بد نیست به زندگی بزرگان و انسانهای موفق نگاه کنیم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۷ - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
۵
۴
نه که این 70 میلیون در رفاه به سر میبرن!!!!! این همه از کمبود انرژی نفت و گاز و برق و آب و......میگن حالا جمعیت هم 150 میلیون بشه چه شود ..... حتما" میخوان مشت محکمی به دهان آمریکا باشه....
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۲۲ - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
میشه بگی خودت چه گلی به سر این مملکت زدی تا زندگی اطرافیانت رونق داشته باشه؟ فقط نشستین غر میزنین . منتظرین نسیم خنک حالتون رو جا بیاره.
رشید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۰۵ - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
۵
۴
اونایی که میگن جمعیت زیاد بشه حتما به این خاطره که فردا جوانای این مملکت افسردگی و فقر و خودکشی جوانان را نظاره گر باش همی و بس
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۱۸ - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
خودت فهمیدی چی نوشتی؟
مهدی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۲ - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
۵
۳
بابا مردم نمی خواند ماشین جوجه کشی بشن شما چرا حسادت می کنی
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۱۸ - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
یعنی چی؟!!! به چه حسادت میکنن؟ به نظر شما هرکی بچه دار بشه ماشین جوجه کشیه؟!!!
m
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۰۷ - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱
۵
۲
اگر آقازاده ها و مسئولین در برنامه ریزی و محاسبات خو د مردم را بعنوان ولی نعمت خود در نظر بگیرند همانند حضرت امام (ره) ، و صداقت و عدالت محوری را سر لوحه کار خود قرار دهند و فاصله طبقاتی را در جامعه بوسیله کاهش مال اندوزی ، حرص و طمع و ثروت خود کم کنند تا امکان زندگی و برخورداری از امکانات اولیه برای آحاد جامعه فراهم شود قطعا" این مردم به خواست بزرگان مملکت خود نیز جواب مثبت می دهند و افزایش جمعیت تحقق می یابد
پاسخ
ناشناس
UNITED STATES
۱۳:۲۳ - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱
۲
۱
به نظر من با اين مشكلات اقتصادى نميشه از مردم خواست فرزند بيشترى داشته باشند
راه حل???!!!وسايل كنترل جمعيت تقلبى(كاندو.....)وارد بازار كنند....!!!!!
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۵۱ - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱
۴
۱
درحال حاضر دونفرکه کارکنندصبح تاشب خرج یک نفر درمیاد ان هم نزدیک به خط فقرمی ماند
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۳۹ - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱
۳
۱
فکر موجودها باشید از گرسنگی نمیرند زیرا آینده جمعیتی در دست امروزیهاست هر مورد مرگ ومیر یا عدم ازدواج جوانان به صورت تصاعدی به ضرر آینده جمعیت است
پاسخ
فرامرز
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۰۱ - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱
۵
۱
یه بچه 12ساله دارم و 12 ساله که عرق جبین و عرق شرمندگی ام را خنکای هیچ نسیمی خشک نمیکنه!!با این وضع معیشت اگه بچه ی دوم و سوم هم شرف حضور بیابند، دچار کاهش شدید آب بدن میشیم از شدت شارشار عرق شرم!!!
پایدار باشید اما نه مثل حقوق معلمی!!!ا
پاسخ
میلاد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۴:۵۹ - ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۱
۳
۲
چرا تمام ملت مقصرند؟آیا با این بیکاری و گرانی میتوان فرزند بیشتری هم داشت؟
پاسخ
ناشناس
FRANCE
۱۱:۳۵ - ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۱
۳
۱
با سلام
لطفا به جای آینکه ... مردم را تیز کنید ، فکر مردم ایران و راههای استفاده از هزاران هزار فرصت و استعداد و هوش مردم و جوانان این کشور را تقویت کنید.
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۴:۴۳ - ۲۹ شهريور ۱۳۹۱
به شکل مودبانه هم میتونستی حرفتو بزنی نیازی نیست که حتما اصطلاحات جنسی و واژگان زشت بکار ببری! متاسفانه همتون همینجوری هستین...
SOMY
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۳۶ - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۱
۲
۱
مسوولين همين الان براي مردم كارو مسكن درست كنن 80سال اينده يه فكري مي كنيم
پاسخ
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۳۱ - ۰۶ شهريور ۱۳۹۱
۲
۰
مشکل بیکاری وگرانی را حل کنند ازدواج جوانها بیشتر میشه وخوبخود مشکل جمعیت حل میشه.
پاسخ
مادر محمدصادق
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۰۵ - ۲۶ مرداد ۱۳۹۲
۰
۳
اونایی که نگران گرونی و فقر و سختی هستند باور نکردند که خداوند با بچه روزی آدم را زیاد می کنه. ما هیچ وقت فکر نمی کردیم روزی بتونیم یک خونه بگیریم اما با اومدن بچه خدا یک هویی خونه دارمون کرد! فقط باید خدا را باور داشته باشی. همین. اگر هم حرف های من را باور نمی کنید بدینید که تو خداشناسیتون مشکلی هست!
این همه آدم هستند که بچه زیاد دارند و پولدارند و خیلی ها هم هستند بچه ندارند و فقیرند!هیچ کس هم تو دنیا با بچه دار شدن فقیر نشده! این را باید باور کرد!
پاسخ
ایرانی وطن دوست
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۰:۳۲ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
۰
۰
با سلام این فرهنگ باید از مسولان شروع بشه آنها با این همه امکانات اعلام کنند چند تا بچه دارند تا مردم بیان میدان
پاسخ
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۵۸ - ۲۴ مهر ۱۳۹۴
۱
۰
اگه ایران35میلیون نفر جمعیت داشت خیلی خوب میشد.
پاسخ
جدیدترین اخبار پربازدید ها