رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: ما سعی کرده‌ایم که در این اولین برش از برنامه اولاً یک بهبود قابل ملاحظه‌ای در تراز عملیاتی در بودجه ایجاد کنیم سهم درآمد‌های پایدار دولت را افزایش دهیم سعی کردیم که از کسر بودجه پنهان در بودجه اجتناب کنیم برآورد‌های ما از ارقام بودجه‌ای و منابع بودجه بسیار با دقت انجام گرفته در مجموع امیدوار هستیم که انشاالله لایحه بودجه 1403 به قانون که تبدیل می‌شود افقی را باز کند که ما بتوانیم سیاست‌های کلی برنامه هفتم را به خوبی اجرا کنیم.