کد خبر: ۶۹۰۷۸
زمان انتشار: ۱۰:۳۷     ۰۴ مرداد ۱۳۹۱
فاجعه جمعیتی در ایران با تداوم سیاست کنترل جمعیت:
تداوم سیاست کنترل جمعیت و شعار معروف نهادینه شده در سال های دولت کارگزاران که " دوبچه کافی است" چندی است که مورد انتقاد بسیاری از بزرگان و کارشناسان نظام می باشد، نکته مهمی که رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار با مسئولین نظام نسبت به آن هشدار دادند. رهبر انقلاب روز گذشته با بیان انتقاد از تداوم سیاست کنترل جمعین بیان داشتند: "در اوائل دهه هفتاد اجراي اين سياست بنابر مصالحي، صحيح بود اما ادامه آن در سالهاي بعد خطا بود."
به گزارش پایگاه 598، تداوم سیاست کنترل جمعیت و شعار معروف نهادینه شده در سال های دولت کارگزاران که "دو بچه کافی است" چندی است که مورد انتقاد بسیاری از بزرگان و کارشناسان نظام می باشد، نکته مهمی که رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار با مسئولین نظام نسبت به آن هشدار دادند.

هرچند که بیان این هشدارها پیش تر نیز از سوی برخی از مراجع تقلید و همچنین ریاست جمهوری ایران با بی توجهی و حتی انتقاد بسیاری از رسانه های و برخی از مسئولین روبرو شد اما بیان این نکات از سوی رهبر معظم انقلاب و دغدغه ایشان نسبت به روند جمعیتی یران اسلامی نشان داد که بی توجهی به این مهم می تواند تبدیل به مشکلی جدی برای نظام شود.

رهبر انقلاب روز گذشته با بیان انتقاد از تداوم سیاست کنترل جمعین بیان داشتند: "در اوائل دهه هفتاد اجراي اين سياست بنابر مصالحي، صحيح بود اما ادامه آن در سالهاي بعد خطا بود."

ایشان افزودند: "بررسي هاي علمي و كارشناسي نشان مي دهد كه اگر سياست كنترل جمعيت ادامه پيدا كند، به تدريج دچار پيري و در نهايت كاهش جمعيت خواهيم شد، بنابراين مسئولان بايد با جديت در سياست كنترل جمعيت تجديد نظر كنند و صاحبان رسانه و تريبون از جمله روحانيون در جهت فرهنگ سازي اين موضوع اقدام كنند."

همچنین روز گذشته رئیس مرکز آمار ایران با اعلام نتایج قطعی حاصل از سرشماری خبر از کاهش ابعاد خانوار به 3.55 نفر داد و گفت: تعداد خانوار کشور از 17.5 میلیون خانوار در سال 85 به 21 میلیون و 185 هزار و 647 خانوار افزایش یافته است، بعد خانوار در سال 55 رقم 5.2 نفر بود که در سال 85 این رقم به 4.03 و در سال 90 به 3.55 نفر رسیده است.فاجعه جمعیتی در ایران با تداوم سیاست کنترل جمعیت

در گزارشی که چندی پیش پایگاه خبری تحلیلی 598 در خصوص خطر کاهش رشد جمعیت با عنوان "ایران 31 میلیونی در راه است!" درج نمود در خصوص مشکلات ناشی از تداوم سیاست کنترل جمعیت این گونه بیان شد که: ساختار کلی جمعیت همانند یک اندام واره است که باید تمام بخش های آن دارای تعادل و پویایی باشد و نمی توان یک وضعیت ثابت را برای آن یک امر ایده آل تعریف کرد.

بدین منظور است که باید به صورت مداوم پویایی و تحولات اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که مطالعات احتمال خارج شدن جمعیت از حالت تعادلی را نشان دهد سیاست های حمایتی باید اعمال گردد.

ایران در بازه سال های 65 تا 68 دارایی یک رشد جمعیتی چشمگیر با میانگین باروری 6/1 بود که این امر موجب گشت تا افرادی خطر انفجار را برای ایران گوش زد کردند و دولت وقت نیز در راستای همان  کنترل جمعیتی با بسیج کردن تمام دستگاه های تبلیغاتی و اجرایی کشور در مدت زمان 65 تا سال 71 توانست خطر انفجار جمعیتی را کنترل کند و رشد جمعیتی ایران را به حد متوسط جهانی برساند اما آن چیزی که مدیران به آن توجه نکردند بودند حرکتی انقلابی در خصوص کنترل جمعیت بود و این تندروی در این مسئله موجب شد تا صاحبنظران در زمینه رشد و جمعیت با ابراز نگرانی از تندروی دولت وقت در کنترل جمعیت خواستار تجدید نظر سیاست های جمعیتی کشور شوند چرا که میزان باروری 6/1 در سال 65 به 1/8 برسد و ادامه این روند موجب خواهد شد که ایران در بلند مدت با طراز رشد جمعیتی منفی مواجهه شود.

در حال حاضر  متوسط نرخ رشد در جهان که برای جلوگیری از منفی شدن طراز جمعیت 2/1 است که این امار در ایران 1/8 درصد گزارش شده  که حتی در برخی منابع از رشد پایین تر 3/1 درصدی نیز آمارهای ارائه شده است.بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد در 80 سال آینده جمعیت 31 میلیونی را تجربه خواهد کرد که 47 درصد آن را افراد سالمند بالای 60 سال را در برمی گیرند و این درحالی است که در خاورمیانه کشورهای عربستان و قطر دارای بیشترین رشد جمعیتی در میان سایر کشورهای منطقه هستند.

ایران در حال حاضر نیز جز 10 کشور است که به سرعت به سمت کهن سالی در حال حرکت است و در جایگاه ششمین کشور جهان قرار دارد که افراد آن به سن پیری می رسند.


ایران در بیست سال آینده وارد فاز اول سالمندی جمعیتی خواهد شد و در ده سال آتی نیز فاز دوم سالمندی را تجربه خواهد کرد.

نکته حائز اهمیت در خصوص کاهش جمعیت که باید بدان پرداخت ، برنامه ریزی است که از سوی سیاستمدارن و استراتژیست های امریکایی و اروپایی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران ریخته شده است.

برژنسکی سیاستمدار کهنه کار امریکایی و مشاور سابق امنیت ملی امریکا در مصاحبه ای که با روزنامه وال استریت ژورنال در مارچ 2009 داشت در خصوص تغییر جمعتی ایران نکته ای را عنوان کرد که ابعاد بسیار گسترده ای دارد. وی در این مصاحبه گفته بود:«از فکر کردن به حمله پیش داستانه علیه تاسیسات هسته ای ایران اجتناب کنید و گفتگو ها با تهران را حفظ کنید،بالاتر از همه بازی طولانی مدتی را انجام دهید چون زمان و آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست»

لذا باید تاکید کرد که کاهش جمعیت در ایران کابوس تلخی است که در حال شکل گیری است.
کاهش جمعیت و جایگزینی آن در کشور نه تنها در حوزه اقتصاد ضربات سنگینی را وارد خواهد کرد بلکه در عرصه امنیتی و نظامی و سیاسی نیز کشور را با مشکل مواجهه خواهد ساخت.

از یک سو جمعیت سالمند کشور در حال افزایش است که این امر موجب خواهد شدکه چتر حمایتی دولت در خصوص بیمه بازنشستگی،تامین اجتماعی و... افزایش یابد که به معنای باری مضاعف بر دوش بخش اقتصادی دولت است که با وجود 47 درصد سالمند در 80 سال آینده بخش عظیمی از قوای اقتصادی کشور مصروف تامین هزینه های حمایتی مذکور خواهد شد.

این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که پایین آمدن نرخ رشد جمعیتی به معنای کاهش نیروی کار است و این به معنای وارد کردن نیروهای کار و تکنسین ها از سایر کشورهای جهان است که خود راه دیگری برای گسترش فرهنگ بیگانه در کشور خواهد بود و علاوه بر این نکته باید به خروج ارز و تبعات اقتصادی آن نیز توجه کرد.

رهبر معظم انقلاب هم با تعدیل جمعیتی در زمان حاضر مخالف بوده و در این زمینه با مسئولین فرمایشاتی بیان داشتند.ایشان در خصوص جمعیت اظهار کردند که:«من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم می تواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد.من معتقد به کثرت جمعیتم.هر اقدام و تدبیری که می خواهند برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد»

موافقین و مخالفین سیاست کنترل جمعیت

حال با توجه به مخالفت گروهی سیاسیون با بسیاری از مواضع و اعلام نظرهای محموداحمدی با نگاهی بر سخنان چند سال گذشته ریاست محترم جمهوری در انتقاد از تداوم سیاست کنترل جمعیت و لزوم افزایش فرزندان در خانوارها می توان مخالفین اصلی مطرح شدن این بحث و حامیان ادامه سیاست غلط کنترل جمعیت در ایران را به راحتی شناخت.

با انجام جستجویی ساده در فضای اینترنت درباره نظر احمدی نژاد درمورد سیاست کنترل جمعیت با تیترهای ذیل از سوی برخی از رسانه های خاص روبرو می شویم:

احمدی نژاد: کنترل جمعیت اشتباه است!

احمدی نژاد در سال 85: باید 120 میلیون جمعیت داشته باشیم!

پشت پرده سخنان احمدي نژاد درباره کنترل جمعيت

سیاست جدید دولت: بچه بیاورید، زیاد!  

و ...

به طور مثال خبرآنلاین در خصوص سخنان محمود احمدی نژاد در انتقاد به سیاست کنترل جمعیت این گونه می نویسد: با وجودی که محمود احمدی نژاد بارها مردم را به بچه آوردن بیشتر تشویق کرد، این سخنانش با انتقادات زیادی در داخل همراه بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقابل این سیاست موضعگیری کرد و نمایندگان مجلس نیز بارها به رئیس جمهور انتقاد کردند که چرا دوباره کشور را دچار مصیبتی می کند که در سالهای دهه 70 و 80 دچارش شده بود.

همچنین پس از انتقاد احمدی نژاد از سیاست کنترل جمعیت و تشویق خانواده ها به بچه دار شدن، حسن روحانی با انتقاد شدید از این سخنان این گونه می گوید: قانون تنظیم خانواده و تبلیغات صورت گرفته در کشور برای فرزندآوری کمتر باعث شد تا حدودی تعداد جمعیت کشور کنترل شود و رشد جمعیت از حدود 3 درصد به زیر 2 درصد برسد. اگر در آن زمان قانون تنظیم خانواده در مجلس تصویب نمی‌شد الان به‌جای اینکه جمعیت کشور حدود 70 میلیون باشد‏، جمعیت بسیار بیشتر بود.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک همچنین می گوید: تصمیم‌گیری در رابطه با اینکه نرخ رشد جمعیت در کشور باید چگونه باشد جزء مواردی است که باید براساس سیاست‌های کلی نظام تعیین شود و حتی به اعتقاد من جزء مواردی نیست که حتی مجلس شورای اسلامی بتواند در رابطه با آن تصمیم‌گیری کند و مسأله‌ای فرای مجلس است.  کلی نظام یعنی سیاست‌هایی که باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت به عنوان پیش‌نویس خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شود و بعد از امضای ایشان ابلاغ شود و مسأله تعیین نرخ رشد جمعیت در کشور جزء مواردی است که باید در مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار گیرد و اگر قرار باشد تصمیم جدیدی در رابطه با سیاست‌های جمعیتی کشور گرفته شود باید مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با آن تصمیم‌گیری کند.

در همین رابطه می توان منشاء پیگیری تداوم سیاست کنترل جمعیت در کشور را جریان شکست خورده اصلاحات و همچنین برخی از عناصر حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست که با پافشاری بر این سیاست غلط، بارها در مقابل مخالفین این سیاست واکنش نشان داده اند.

اکنون باید منتظر ماند و واکنش موافقین و طراحان سیاست کنترل جمعیت را در برابر سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب شاهد بود.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:۷۰
در انتظار بررسی: ۲
* نظر:
ارسال نظرات
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۰۱ - ۰۴ مرداد ۱۳۹۱
۳۴
۲۵
با این گرانی مسکن خوراک بهداشت ودستمزد ریالی و هزینه دلاری (به نرخ بازار آزاد) و فقر اکثریت جامعه به خصوص جوانان ، نمی توان یک فرزند داشت چه برسد به بیش از دو فرزند . کسانی مخالف کنترل جمعیت می باشند کسانی هستند که مرفع تشریف دارند
پاسخ
سیّد
NORWAY
۱۴:۵۱ - ۰۴ مرداد ۱۳۹۱
مثلاً حضرت «آقا» که مخالف کنترل جمعیت هستند جزو مرفهین حساب میشوند؟
مشکل گرانی را کسی منکر نیست ولی حتی محرومین با بصیرت هم مخالف کنترل جمعیت هستند، لطفاً کمی سنجیده حرف بزنید.
تهرانی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۷:۵۸ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
این مشکلات که قبلا بیشتر بوده
کی توی کشور ما ارزانی بوده
اتفاقا الان از برخی جهات رفاه و فراوانی و اسراف خیلی بیشتره
عبدالله
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۹ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
روزی دست خداست .
فقط باید خانواده ها مهارت پول خرج کردن رو یاد بگیرن و اینکه قناعت تو زندگیشون باشه .
حضرت آقا با حقوق طلبگی 6 تا بچه بزرگ کردند .
باید عرض کنم ما هم 5 تاییم و بابامون هم 500 تومن بیشتر نمیگیره 4تامون هم درس میخونیم .
شما
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۰۶ - ۰۴ مرداد ۱۳۹۱
۱۹
۱۱
شما که انقد حالیته میشه بگی خودت چند تا بچه داری و اگه نداری میخوای چند تا بچه داشه باشی؟
عزیزم امثال شما که حاضر نیستید .....
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۱ - ۰۴ مرداد ۱۳۹۱
۳۲
۱۷
بیشتر سخنان احمدی نژاد توسط رهبری تایید می شوند.
اصولگراها در برخورد با احمدی نژاد در دام اصلاح طلبان افتادند و اکنون می ترسند که بگویند اشتباه کردیم.
پاسخ
سعید محمدی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۱ - ۰۴ مرداد ۱۳۹۱
۴۰
۱۰
توکل - روزی- خداوند
کلماتی نا آشنا با ادبیات اقای هاشمی
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۲۸ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
گرانی -تورم-بیکاری کلماتی نا آشنا با ذهن شما
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۰۰ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
آفرین به سعید محمدی
هاشم
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۵۳ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
رهبر انقلاب روز گذشته با بیان انتقاد از تداوم سیاست کنترل جمعین بیان داشتند: "در اوائل دهه هفتاد اجراي اين سياست بنابر مصالحي، صحيح بود اما ادامه آن در سالهاي بعد خطا بود."
آقاي.دل
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۴ - ۰۸ مرداد ۱۳۹۱
توكل...روزي...خداوند...تلاش...كار...زحمت...پشتكار...علم.آموزي...تحقيق.و.پژوهش....و...
كلماتي.ناآشنا...

ميز...كولر.گازي....پرونده...كت.و.شلوار...پول.نفت...يارانه...و....گلماتي...آميخته.با.پوست.و.گوشت.و.خون.ما...
از طلاب قمی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۱۴ - ۰۴ مرداد ۱۳۹۱
۶۰
۲۲
سلام و درودخدا بر احمدی غیور
پاسخ
بنده خدا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۵۵ - ۰۴ مرداد ۱۳۹۱
۱۶
۲۳
گفتند اگه جمعیت رو کنترل کنیم که بیکاری بناشه و کار برای همه باشه. آیا موفق شدند؟اگه همین طور پیش بریم تا چند دهه ی دیگه باید نیروی کار از خارج بیاریم.ر دکترهای هندی و پاکستانی اول انقلاب رو که یادتونه؟
الآن مردم هم تمایلی به افزایش جمعیت ندارند. چرا چون نزدیک به 20 سال تو مخ مردم گفتند جمیعت کم خوبه. هرچی که می خریدی رو نوشته شده بود فرزند کمتر زندگی بهتر.
ولی حقیقت اینه که اگه جمعیت ما بیشتر بشه قطعا پیشرفت بهتری خواهیم کرد. الآن هر جوری که ما رو تهدید و تحریم می کنند ولی اگه مثلا 200 میلیون باشیم میگن ایران 200 میلیونی رو نمیشه کاریش کرد.
پاسخ
مجتبي
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۵۸ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
خاك بر سرت با اين طرز فكرت
بی طرف
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۵:۰۵ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
مجتبی جان ادب نداری نظر نده_واقعا راست میگی اگه قرار بچه بیاریم مث تو بی تربیت همون فرزند کمتر زندگی بهتر خیلی بهتره
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۲۹ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
تو دیگه چه احمقی هسستی
محمود
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۰ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۱
خاك بر سر دشمن احمدي نژاد
اقاي.دل
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۵ - ۰۸ مرداد ۱۳۹۱
چرا.خاك.بر.سرش؟؟؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۱۰ - ۰۴ مرداد ۱۳۹۱
۸
۷
اين سايت تحت نظارت جمهوري اسلامي است؟
به عنوان نظرات خوانندگان هرچه می خواهند می نویسند.
http://shia-online.ir/article.asp?id=24152&cat=1
پاسخ
رضا کوچولو
UNITED KINGDOM
۲۲:۱۷ - ۰۴ مرداد ۱۳۹۱
۳۰
۳۷
من و همسرم همین یه دونه پسر واسمون کافیه. به نظر من آدم یه بچه داشته باشه، تموم زندگیشو پای همون بذاره تا آدم حسابی بشه.
پاسخ
تهرانی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۰۲ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
به عنوان کسی که 20 ساله در بهداشت و درومان هستم با یک بچه یک بار احساسی نشوی و بروی وازکتومی کنی و یا خانم توبکتومی کند.
وگرنه زندگی خودت و خانمت را تباه کرده ای
نسان
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۳۹ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
فردا که شما مردید یک انسان تنها نیاز به مونس دارد نه؟
تازه هگه حسابی نشد چی؟
فاطمه
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۵۵ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
خدا حفظش کنه بچه تونو. اما اگه مشیت خدا این بود که بچه تون توی جوونی لیاقت شهادت داشته باشه و اینطور مفتخرتون کنه، تکلیف بقیه زندگیتون چی میشه؟ توی سنین میانیالی بازم می تونید بچه دار بشید؟
رضا کوچولو
RUSSIAN FEDERATION
۱۶:۰۱ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
@تهرانی

آه... نه، قربان. برای پیشگیری وسائل دیگه‌ای هم هست. لازم به ناقص کردن نیست!

@نسان

آقا یه دور از جون بگین حداقل! در ضمن من اگه نتونم یکی رو آدم حسابی کنم، پس بیشتر هم نمی‌تونم. تازه با این منطق شما، اگه من مثلا بچه بیشتر داشته باشم و اونا هم آدم حسابی نشن چی؟! اینم شد حرف؟! این هم شد منطق؟! والله!

@فاطمه

ممنون. همچنین. راستش احتمال اینکه پسرم خدای نکرده، زبونم لال دچار صاعقه بشه بیشتر از اینه که شهید بشه و اگه من و همسرم بخوایم زندگی‌مونو با این منطق و این آمار و احتمال برنامه‌ریزی کنیم، کلاه همه پس معرکه‌ست!

در هر صورت ممنون از پیشنهادات (!) دوستان.

یه خواهش هم داشتم دیگه کسی پاسخ نده. کلا یه جوری شدم این پاسخ‌ها رو خوندم. ممنون.
بی طرف
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۵:۰۱ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
خدا حفظش کنه.ایشالله که نوه تونم ببینین.حالا این نوه عمه و عمو نمیخواد (خیلی بیرحمین اگه به فکر نوه تون نیستین)
هاشم
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۵۶ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
اگر ناتراز از اب درامد چی؟
محب ایران
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۴:۰۲ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
۴۹
۲۸
کسی که از بچه کمتر زندگی بهتر حرف می زنه به خدا بد گمانه. خدا روزی همه رو میده. اگه ما قانع نیستیم مشکل خودمونه. من یه بچه دارم به لطف خدا چهارتای دیگه هم میارم :)
و سعی می کنم طوری تربیتشون متن که دین و اعتقادات و لزت بردنشون از واقعیت زندگی ربطی به جیب من نداشته باشه :)
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۳۱ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
عزیزم این نظر شماست بزار بچه هات بزرگ شن وقتی ازت لب تاب وموبایل و...خواستند اون وقت میفهمی دنیا دست کیه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۰۳ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
اين كه خدا روزي مي دي هيچ شكي توش نيست ولي بايد ديد چه مقدار روزي ميده اگه يه نگاه به فقيرهاي جامعه بندازي مي بيني اونها هم دارن زندگي مي كنن ولي اين زندگي كجا و زندگي يه اروپايي يا امريكايي كجا
محب ایران
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۲۵ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۱
شما هدفتون از زندگی داشتن موبایل و لپتاپ و وسایل رفاهیه؟؟؟؟ نیومدیم که بخوریم و بخوابیم و دنیا رو آلوده کنیم و بریم!!! همه چی به نحوه تربیت بچه بستگی داره دوستان
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۳۸ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
۲۶
۱
مرفهین جامعه باید رشد منفی جمعیت را جبران کنند.ولی متاسفانه این امر بردوش قشر مستضعف جامعه است
پاسخ
آریا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۳۴ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
۲۲
۲
سلام به همه ی مردم ایران:درسته خدا روزی رسانه ولی دوستان عزیز وقتی یه کارمند یا یه معلم ماهی ششصد هزار تومان درآمد متوسط دارن و این پول فقط کرایه ماهیانه یه خونه حتی کلنگی توی شهرهای بزرگ نمیشه چطور با گوشت کیلویی 25هزار مرغ و ماهی قیمتهای آنچنانی میوه جات که قیمتهاش هر سال نجومی تر میشه به نظرتون میشه با موعظه و نصحیت مردم رو دعوت کرد که بچه دار بشن! با شعار کاری درست نمیشه عمل لازم داریم!!! خدا بر احوال همه ی بندگانش نظارت واقعی داره این رو بدونین که بهتر از همه میدونه که سرسفره مسئولین چه غذاهایی وجود داره و با چه ماشینهایی وهواپیماهایی سفر میکنن و در کجاها حسابهای آنچنانی و ویلاهای لوکس و شیک دارن !اون عزیزانی که به مردم میگن مرغ نخورین مگه چی میشه؟ خودشون بوقلمون میخورن! دوستان عزیز میدونید خرما که غذای پیامبر بوده الان کیلویی چند شده ؟
پاسخ
شهروز
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۳۸ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
۲۳
۲
اگه خانواده ای میلیاردر باشن چه اشکال داره 20 بچه داشته باشن چون همشون تو رفاهن .واقعیت اینه که مردم بچه بیشتر رو مانع رفاه خودشون میدونن. سالانه چقدر از نخبه های کشور میزارن از مملکت میرن اگه جمیت ایران دو برابر بود اون وقت چی میشد؟
پاسخ
hji
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۳۶ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
۱۱
۲۰
روزی دست خداست
سنگینی بچه روی زمین است
کسی که عرضه تربیت 5فرزند را ندارد عرضه تربیت یکی راهم نخواهد داشت
من فرزند یازدهم خانواده ام اما حالا میفهمم که فرزند زیاد چقدر خوبست
صله رحم تمام فشارهای روانی را از بین میبرد
پاسخ
کسرا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۳۱ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
پسر خوب همیشه اینطور نیست اتفاقا من هم فرزند یازدهم یک خانواده هستم ولی مشکلات انقدر زیاد شده که خانواده ها هم از هم فاصله گرفتن..آن زمانی که پدران ما تعداد زیادی بچه میاوردن خیالشون راحت بود که تورم لحظه ای بالا نمیره و برای 20 سال دیگه فرزندانشون برنامه ریزی میکردن..ولی حالا همچین انتظاری نمیشه از مردم داشت وقتی پولی دو کیلو مرغ رو هم ندارن و تو صف صدتایی وایمیستن..کمی منطق هم خوبه والا آدم تو نظراتش داشته باشه
عبدالله
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۰۱ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
احسنت
فاطمه
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۵۷ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
۲۸
۲۱
وهابی ها (در پوشش اهل تسنن):
یک مرد سنی خوب مردی است که چهار همسر داشه باشد و یک زن سنی خوب زنی است که چهار فرزند بیاورد...
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...
اونوقت شیعه دوازده امامی هم باید بگه فرزند کمتر زندگی بهتر....
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۳ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
شما خانوما بزارید ما 4 تا همسر داشته باشیم
فاطمه
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۲۶ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۱
شما با همون یه خانومت صاحب 4 بچه بشو نیازی نیست به دستورالعمل اونها عمل کنی :)
صلاح
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۹ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
۱۶
۱۵
خانوارها میدانند چکونه تصمیم گیری نمایند همه چیز دستوری نمی شود آقایانی که فرمایش می نمایند اول کاری کنند وضعیت مملکت از این حالت بلوشویی در بیاد خانوارها بعدا به فکر بچه هم می افتند
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۱۴ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
۱۹
۱
با تمام ارادتي كه به حضرت آقا دارم
ولي
مثلا خود بنده 4 سال دارم اين در و اون در مي زنم ولي هيچكس با من حاضر نيست ازدواج منه
يكي به كار گير ميده ،‌ يكي به درآمد ، يكي به مدرك و ...
بايد اول فرهنگ تشكيل خانواده رو درست كرد بعد ...
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۲۱ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
۱۷
۱
اول به هر خانواده یه کار درست حسابی با حقوق بالای خط فقر (بیش از 1میلیون)بدون تحدید به اخراج و مسکن مناسب بدهیدو کنترل قیمت کالاها که هر ثانیه در حال افزایشه تا سرپرست خانوار نزد خانواده شرمنده نباشد تا به فکر یه نون خور جدید باشه ولی فکر ازدیاد جمعیت واسه اونایی است که مرفهن
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۰:۲۴ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
۰
۱
جناب مجتبی خان خیلی بی ادبی
پاسخ
یک بیننده
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۰:۵۸ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
۷
۱
همیشه از قدبم ادم گدا بچه می اره
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۴:۵۵ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
بابااااااااااااااااا_پول دار
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۲۷ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
۲
۰
مشکل گرانی و خانه و تورم شدید باعث شده جوانان کمتر به فکر ازدواج یا بچه دار شدن باشند..من به شخصه جوان های زیادی رو دیدم که بخاطر غیبت از سربازی در سنین بالا هنوز موفق به ازدواج نشدن و مشکلات اقتصادی هم اجازه نمیده که به سربازی بروند..قیمت مسکن امسال افزایش چند برابری داشته..من خودم 29 ساله هستم ولی متاسفانه برای خانواده خودم نتونستم مسکن رهن یا اجاره کنم انوقت بیام مسئولیت دیگری رو به عهده بگیرم یا به فکر بچه دار شدن باشم!!! بعضی ها از دوستان که نظراتشون رو خوندم یا شکم سیرن یا اینکه فقط اهل شعار سر دادن هستن ..ولی متاسفانه مشکلات رو با پوست و استخوان لمس نکردن و زیر پوست شهر نرفتن ببینن مردم با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن..
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۳۷ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
۰
۱
هدف اصلی از بیان این مطالب، تبیین قوانین تشویقی توسط دولت برای کاهش سختی و تحمل راحتتر فرزندان بیشتر است.
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۳۱ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
۱۱
۱
هروقت شما برای ما جوونا کارایجادکردیدومسکن وگرونی رو کنترل کردید ماجوانان هم قول میدیم 5 تا زن بگیریم وعین سوسک تخم ریزی کنیم وبچه بیاریم.اصلا ایران وتبدیل میکنیم به چین که هیچقدرت جهان خواری نتونه به ایران حمله کنه. وای که هرچی بی مخ توراس هستند بعد مخاش بیرون گود.
پاسخ
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۲:۲۶ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
۳
۰
شما برای همین جمعیت برنامه ریزی درستی بکنین.جوانا از بیکاری میلولن تو کوچه وخیابان.مردا سه شیف کار میکنن خرج یه بچه راهم نمیتونن بدن...مشکل مسکن .گرانی ووو راحل کنین افزایش جمعیت پیش کشتون.
پاسخ
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۲:۲۷ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
۲
۰
شما برای همین جمعیت برنامه ریزی درستی بکنین.جوانا از بیکاری میلولن تو کوچه وخیابان.مردا سه شیف کار میکنن خرج یه بچه راهم نمیتونن بدن...مشکل مسکن .گرانی ووو راحل کنین افزایش جمعیت پیش کشتون.
پاسخ
بی طرف
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۴:۵۷ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
۲
۸
سلام آقایون و خانومهای محترم.چه خبرتونه این همه بحثو جدل سر چیه؟یک کلام ختم کلام اگه هر مسئولی سر هر کاری که هس یا هر مسئولیتی که داره کار خودشو دقیق و درس انجام بده هیچ وقت این مشکلها پیش نمیاد یکی بگه پول نیس یکی بگه کار نیس یکی بگه خونه نیس یکی بگه نون نیس این از این. ی مطلب دیگه اونم اینکه کلهم همه خدارو یادتون رفته.مگه روزی دست خدا نیس پ حرفی نباشه.به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوس _دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوس
ولی در کل من دو تا فرزندو پیشنهاد میکنم_از همه گی التماس دعا
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۷ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
۰
۳
ایه هشدار رو چند سال پیش رییس جمهور محترم داده بودند و ارائه راه حل نیز نمودند و مورد تمسخر شما ها قرار گرفته بود. حال چی شد نمئدار کش و علمی شدید. تا دیروز که میگفتید این حرفها تحجر. حالا علمی شده.
پاسخ
سالار
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۵۵ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
۱۱
۱
اخه عزیز من تو یه اپارتمان6 متری مگه میشه چند تا بچه بزگر کرد من که تو یه دونه بچه موندم تو این اپارتمان60 متریچه جوری در و همسایه اذیت نشن
پاسخ
siavash
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۲۴ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
۲
۱
آدم اگر وضعيت زندگي خودشو ببينه ميفهمه كه نبايد بچه بي زبون رو به اين دنياي كثيف و پر از مصيبت بياره و بخاطر دل خودش و خودخواهيش كه شايد تو آينده مونس نداشته باشه باعث سختي كشيدن بقيه بشه
پاسخ
مسعود
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۵۴ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
۱
۰
این بحث ها بیفایده هست.اون موقع اگر مردم بچه های زیاد می اوردن به خاطر این بود که شرایط اون موقع جوری بود که افراد قانع بودن یعنی ممکن بود تو یه اتاق 20 متری 5 تا بچه رو بزرگ کنند بدون اینکه فکر لب تاپ و موبایلو بهترین مدرسه و بهترین کلاسهاو بهترین وسایلو بهترین.... باشند.اگه مسئولین اون موقع زیاده روی نمیکردن الان وضعیت بهتر بود ولی حالا که مردم شرایط رو این شکلی تجربه کردن کار سخت میشه. حالا اگه خیلی تلاش کنند بتونن خانواده ها رو از تک فرزندی در بیارن که همین هم قنیمته.
پاسخ
تحصیل کرده نا امید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۳۷ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
۴
۱
ملت یک بار گول خورد(سالهای 60 تا 65) تاوانشم داره میده : فرزندان بیکار ، داغون ناراضی .... اما دیگه اشتباه نمیکنه
مثلا من 6 ساله ازدواج کردم اما نمی خواهم هیچوقت فرزند دار بشم . ماکه نابود شدیم چرا یک موجود بیگناه رو بدبخت کنیم. تو این مملکت بی برنامه
پاسخ
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۴۵ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۱
۰
۲
حیف که سن من بالای 43سال است وگرنه فرمان امام خامنه ای را بر زمین نمیگذاشتم
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۳۸ - ۲۳ مهر ۱۳۹۱
نه عزیزم نگران نباش دود از کنده بلند میشه پس یک یا علی بگو
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۲۱ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۱
۷
۳
با سلام حرف نباشه حضرت آقا فرمودند بچه بیارید جمعیت زیاد بشه باید همین بشه دیگه حرف اضافه موقوف اطاعت من از امروز مشغول میشم
پاسخ
ايراني
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۳۱ - ۰۸ مرداد ۱۳۹۱
۷
۱
تو اين وضع بدمعيشتي واقعا دل شير ميخواد خانواده اي بيشتر از يك بچه داشته باشه
پاسخ
آقاي.دل
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۲ - ۰۸ مرداد ۱۳۹۱
دوست.عزيز....از.اين.وضعيت.اقتصادي.بكشيد.بيرون....
اگه.اين.طوري.فكر.كني.كه.نبايد...حتي.از.دواج.كني....
شما.يه.لحظه.فقط.تصور.كن.كه.اين.يه.بچه...وقتي.بزرگ.شد....نه.برادي.داشته.باشه......نه.خواهري
داشته.باشه....وقتي.كنترل.جمعيت.و.تك.فرزندي.باشه.قطعا...عمو...يا.دايي.و..عمه.و.خاله.اي.
هم.وجود.نداره.كه...پسر.خاله.و.و.....باشه...اون.موقع.علي.ميمونه.و.حوضش...هيچ.دوستي.
نيست.كه.بشه.بهش.اعتماد.كرد......و.در.نهايت...افسردگي...وبراي.رفع.افسردگي..بريم.خيابون...
و.رفتن.به.خيابان.همون.و....فساد...اعتياد..قرصهاي.روانگردان..و.....سقوط.....البته.اين.به.اون.معني
نيست.كه.هركي.پرجمعيته..از.اين.چيزا.توش.نيست....به.اين.معنيه.كه....كم.جمعيت.بيشتر
تو.خطره....
منيف
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۴ - ۰۸ مرداد ۱۳۹۱
۱
۰
سخنراني دكتر حسن عباسي در سال 81 در مخالفت با كنترل جمعيت را بشنويد ...
پاسخ
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۵۵ - ۰۸ مرداد ۱۳۹۱
۱
۱
همه نظرات رو خوندم موندم به اینهمه توکلی که به خدا هست یاد پندهای حضرت امیر افتادم اگر خدا کفیل روزیست غصه چرا و.... و یاد کلام گهربار حضرت امیر افتادم بعد جنگ صفین که تا دیروز امیر شما بودم و امروز.......
اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا
پاسخ
محبوبه
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۵۱ - ۰۸ مرداد ۱۳۹۱
۲
۰
اگروضع اقتصادی مردم خوب باشه خودبه خودکارهادرست میشه ولی الان من به خاطرداشتن بچه سوم هیچوقت خودمونمی بخشم خداروزی میده درسته ولی توخودتو خفه نکن به اندازه خوبه
پاسخ
نصراله
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۰:۱۵ - ۰۸ مرداد ۱۳۹۱
۴
۰
من یه بچه دارم اندازه شش تا بچه دردسر داره حالا شش تا رو حساب کن.............
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۵۳ - ۱۲ مرداد ۱۳۹۱
۰
۳
کسانی که خدا را قبول ندارن خب نباید هدیه الهی راهم قبول کنند.
پاسخ
ناشناس
UNITED KINGDOM
۰۱:۲۲ - ۲۲ مهر ۱۳۹۱
۴
۱
باید مثل مورچه تو هم بلولیم و تو دود و ترافیک بپوسیم تا یک جامعه اسلامی داشته باشیم.
پاسخ
زيبا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۲۶ - ۲۳ مهر ۱۳۹۱
۱
۰
با اين وضعيت اقتصادي اداره همسر مشكل است چه برسد به كس ديگر
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۵ - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲
۰
۰
حضرت اقا استارتا بزن مادنبالتیم
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۳۰ - ۰۷ آبان ۱۳۹۴
۰
۰
جامعه ی بدبخت، هر چه بدبخت تر، توقعاتش پایین تر
بچه دار شوید، زیاد
پاسخ
جدیدترین اخبار پربازدید ها