به گزارش پایگاه 598، فارس نوشت: استقراض دولت از بانک مرکزی یا اصطلاحا چاپ پول، یکی از مهمترین محورهای انتقادهای مقامات ارشد دولت روحانی و بخصوص شخص رئیس جمهور از سیاست های اقتصادی دولت قبل بود. در نتیجه، استقراض از بانک مرکزی به مهمترین خط قرمز اقتصادی دولت تدبیر و امید تبدیل شد. با توجه به نقدینگی و در نتیجه، تورم بالای ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، این سیاست اقتصادی دولت مورد تایید و تاکید کارشناسان هم قرار داشت.

با این وجود، پس از مواجه شدن دولت با کسری بودجه فراوان که بخاطر بازگشت تحریم های نفتی و کاهش شدید میزان صادرات و در نتیجه، میزان درآمدهای نفتی بوجود آمد، نگرانی درباره استقراض دولت از بانک مرکزی شدیدا افزایش یافت. اما مقامات ارشد دولتی بخصوص مدیران سازمان برنامه و بودجه و شخص رئیس این سازمان، تاکید داشتند دولت برای جبران کسری بودجه قطعا به دنبال استقراض از بانک مرکزی نرفته و نمی رود.

اما این ادعای دولت که بارها و بارها توسط مقامات ارشد دولتی مثل رئیس جمهور هم تکرار شد، باتوجه به بی توجهی دولت به اصلاحات ساختاری بودجه و تنظیم لوایح بودجه به صورت «صوری» مورد تردید جدی قرار داشت. نهایتا چند روز قبل، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد که دولت برای جبران کسری بودجه 98، 80 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است و اثر این اقدام دولت، در تورم بالای سال گذشته و امسال مشهود بوده است.

با توجه به رقم ضریب فزاینده در سال گذشته، نقدینگی ایجاد شده بخاطر این اقدام دولت حدود 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. در واقع، این سیاست اشتباه دولت موتور جهش نقدینگی در سال گذشته و امسال بوده و در کنار جهش نرخ ارز، علت اصلی تورم بالای ایجاد شده در این سالها بوده است. دولت در سال جاری هم بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را از محل صندوق توسعه ملی تامین کرده و در بودجه سال آینده هم برنامه مشابهی دارد.