به گزارش پایگاه 598، طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۵۳۸ هزار و ۸۶ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۶۳ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۲۲۷ نفر رسیده است.

 

به گزارش ایمنا، فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۹ هزار و ۸۵۳ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۲۸ نفر رسیده است.

 

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۴۲ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۵۹۰ نفر رسیده است.

 

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

 

۱. آمریکا ۳۳ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۹۵۱ نفر (۱۷ هزار و ۸۳۴ نفر)

 

۲. هند ۲۴ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۹۲۵ نفر (۲۸۱ هزار و ۸۶۰ نفر)

 

۳. برزیل ۱۵ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۴۷۵ نفر (۳۶ هزار و ۸۶۲ نفر)

 

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۷۸۷ نفر (۱۳ هزار و ۹۴۸ نفر)

 

۵. ترکیه ۵ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۳۷۴ نفر (۱۰ هزار و ۵۱۲ نفر)

 

۶. روسیه ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۲۴۵ نفر (۸ هزار و ۵۵۴ نفر)

 

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۷۷۷ نفر (هزار و ۹۲۶ نفر)

 

۸. ایتالیا ۴ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۱۲۲ نفر (۵ هزار و ۷۵۳ نفر)

 

۹ .اسپانیا 3 میلیون و 604 هزار و 799 نفر ( فاقد آمار اعلامی جدید )

 

۱۰. آلمان ۳ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۹۳۹ نفر (۷ هزار و ۶۷ نفر)

 

ایران در این فهرست با ۲ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۱۶۶ نفر مبتلا و ۱۱ هزار و ۲۹۱ مبتلا جدید چهاردهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

 

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

 

۱. آمریکا ۶۰۰ هزار و ۱۴۷ نفر (۲۸۹ نفر)

 

۲. برزیل ۴۳۵ هزار و ۸۲۳ نفر (۹۷۱ نفر)

 

۳. هند ۲۷۴ هزار و ۴۱۱ نفر (۴ هزار و ۹۲ نفر)

 

۴. مکزیک ۲۲۰ هزار و ۳۸۰ نفر (۲۲۱ نفر)

 

۵. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۶۷۹ نفر (۴ نفر)

 

۶. ایتالیا ۱۲۴ هزار و ۱۵۶ نفر (۹۳ نفر)

 

۷. روسیه ۱۱۵ هزار و ۸۷۱ نفر (۳۹۱ نفر)

 

۸. فرانسه ۱۰۷ هزار و ۶۱۶ نفر (۸۱ نفر)

 

۹. آلمان ۸۶ هزار و ۷۳۱ نفر (۶۲ نفر)

 

۱۰. کلمبیا ۸۱ هزار و ۳۰۰ نفر (۵۲۰ نفر)

 

ایران در این فهرست با ۷۶ هزار و ۹۳۶ نفر فوتی و ۳۰۳ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.