به گزارش پایگاه 598، صبحانه با مهندس آذری جهرمی وزیر جوان سابق! در حوزه های مورد علاقه من ورود دارد.

اهل گردشگری، مرمت ( دفتر وزیر ارتباطات) و سر و کله زدن با جوانان در دنیای واقعی و مجازی است.

رابطه ی دوستی ما فرامسئولیتی است!

در مورد ماموریت استارتاپ ها در وزارتخانه بحث و هماهنگی هایی برای آینده کردیم.